Om 2016 har lärt oss något, är det att prognoser är en otillförlitlig vetenskap. Det har hänt mycket under det senaste året som vi knappast hade kunnat förutse vid den här tiden förra året. Men nu när det nya året är här måste vi planera för vad som kan hända under 2017. Att döma av det gångna året är oförutsägbarheten något som är säkert.

ANNONS

Det gäller att hänga med i den snabba utvecklingen. En analys av en affärsmodell tar ett tag att genomföra, och när den väl är klar har affärsmodellen redan ändrats. Det behövs därför ett nytt tänk; att hitta svaren till ännu icke ställda frågor.

Den digitala omställningen kommer att fortsätta i en takt som får tolv månader att kännas som en mycket lång tid i affärsvärlden. Det är inte lätt att förutsäga hur traditionella branscher kommer att påverkas av förändringen. Osäkerheten kring den globala ekonomin kommer inte heller att försvinna inom överskådlig framtid, eftersom vi väntar på effekterna av den nye presidenten i USA och konsekvenserna av Brexit för EU.

Allt detta innebär att företagen behöver planera för flera olika scenarier under 2017 – för extrema växlingar i valutakurserna, fluktuerande råvarupriser samt konsekvenserna av föränderliga faktorer i leveranskedjan.
Det är inte dålig planering att erkänna att vi inte alltid vet hur framtiden ser ut. Tvärtom är det viktigt att vi förstår att många faktorer ligger utanför vår kontroll, och att planera för att göra det bästa av situationerna som uppstår är god affärspraxis.

Ett annat område som kännetecknas av osäkerhet är i vilken utsträckning teknologin kommer att påverka företagandet. Omvälvande teknologier som artificiell intelligens och robotteknik är på väg att bli mainstream, vilket ökar verksamhetens investeringskostnader men minskar driftkostnaderna i och med ökad automatisering. Företagen måste balansera dessa vågskålar under 2017 men får inte bortse från vikten av modernisering.

Men 2017 kommer inte bara att bjuda på överraskningar. Det finns mycket som företagen kan planera för med säkerhet, som nya förordningar, bland annat IFRS 15 som träder i kraft 2018, och strängare granskning av multinationella företags skattearrangemang, redovisning och transparens. Ekonomiavdelningarna behöver ta reda på hur nya eller skärpta regelverk kommer att påverka dem och planera för konsekvenserna i god tid.

Med tanke på alla utmaningar som väntar är det också viktigt att organisationerna fokuserar på tillväxt och försäkrar sig om att den egna affärsmodellen håller jämna steg med utvecklingen. Men det är viktigt att tillväxtplanerna byggs på en stabil grund, i synnerhet i tider då marginalen mellan risk och belöning är mycket liten.

ANNONS
ANNONS

Vd:ar och affärsområdeschefer förlitar sig redan i högre grad än tidigare på att ekonomichefen ska ge dem insikt, vägledning och tillförsikt. Det innebär att ekonomicheferna är mindre fokuserade på rapportering och mer på framtidsplanering, riskanalys och investeringsbeslut. Detta kommer att bli ännu tydligare under 2017, som blir ett år då ekonomichefen kommer att vara central i besluten som formar verksamheten.

För att kunna bidra till besluten måste ekonomicheferna skaffa sig en ännu bättre bild av verksamheten inom hela organisationen. Det betyder att de måste säkerställa transparens mellan affärsområdena och systemen som används. Detta måste bli en prioritering under 2017. Isolerade öar av data kommer i allt högre grad att bli ett hinder för träffsäkra och framgångsrika beslut.