En medlem i en bostadsrättsförening blev nyligen uppsagd då bostadsrättshavaren vägrade släppa in föreningen i samband med en ventilationskontroll, det skriver Bostadsrätterna

ANNONS

En medlem i en bostadsrättsförening i södra Sverige tvingas flytta efter att ha vägrat att öppna när föreningen skulle utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Inför det sista försöket skickades en begäran om tillträde tillsammans med en varning, både med post och som rekommenderat brev.

I brevet stod det tydligt att medlemmen behövde ge föreningen möjlighet att komma in, då styrelsen begärde det. Annars skulle föreningen gå vidare och medlemmen kunde komma att sägas upp.

Föreningen fick inte komma in i bostaden efter varningen och styrelsen sa upp bostadsrättshavaren genom en delgivning.

– Det är av största vikt att styrelsen följer de formkrav bostadsrättslagen ställer för att få tillträde vilket också domen tydligt visar, kommenterar Rikard Wahlstrand, jurist och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.

Medlemmen har under perioder inte bott i bostaden och hävdar att flera meddelanden inte nått fram och att det inte varit tydligt vad personen i fråga behövt göra. Medlemmen ska ha bokat in en ny tid för OVK, direkt med ventilationskontrollanten.

Men uppsägningen hann genomföras innan den.

– En medlem som är skriven på en adress måste ha koll på meddelanden som skickas till adressen. Föreningen ska inte behöva leta efter en medlem på andra adresser än folkbokföringsadressen. I det här fallet var det högst angeläget att man kom in i den berörda lägenheten för att få en godkänd OVK. Därför kunde det inte heller anses vara av ”ringa betydelse” att föreningen inte släpptes in, förtydligar Rikard Wahlstrand.

ANNONS
ANNONS

Förutom att flytta från sin bostad dömdes medlemmen även till att betala föreningens kostnader i tingsrätten och i hovrätten.

Läs hela artikeln här: Medlemmen vägrade OVK – måste flytta.