Hemnet uppger i en ny rapport att tecken i augusti tyder på en avmattning för villamarknaden jämfört med hur det såg ut före sommaren.

ANNONS

När det gäller bostadsrätter upplever Hemnet att det i augusti i stort sett ser ut som det gjort sedan i våras, det vill säga med höga försäljningsvolymer och korta säljtider.

”På villamarknaden syns dock tecken på en viss avmattning med minskad intensitet jämfört med innan sommaren. Försäljningstiderna på villa- marknaden är nu något längre och budgivningarna driver inte upp priset i riktigt samma utsträckning som då”, skriver bostadssajten i ett pressmeddelande.

Köpintensiteten minskar

Prisförväntningarna bland köparna i september månads mätning visar på relativt små förändringar jämfört med föregående månad, men med en viss ökad tro på stillastående priser, framgår det vidare.

Köpsuget har avtagit, eller det är åtminstone inte samma intensitet som förra hösten, noterar bostadssajten och förklarar det med att fokus på boendet minskat i takt med att pandemin får mindre påverkan på samhället, samtidigt som fler vaccinerar sig och fler återvänder till jobbet.

”Lägenhetsmarknaden har under början av hösten fortsatt att präglas av en hög aktivitet med många försäljningar. Ett liknande mönster som vi sett under större delen av pandemin. Det publiceras mycket bostäder och även om efterfrågan ser ut att ha minskat något är den fortsatt på en hög nivå generellt vilket är en förutsättning för dessa höga säljvolymer”, säger marknadsanalytikern Erik Holmberg.

Hemnets rapport kan sammanfattas i korthet med lägre köpbenägenhet när pandemieffekten avtar, utbudet hålls nere av korta försäljningstider och fortsatt höga försäljningsvolymer på lägenhetsmarknaden.

I morgon bitti, onsdag 8 september, släpper Svensk Mäklarstatistik sina senaste siffror över prisutvecklingen på bostäder i landet.

Läs även: Underskottet på nya villor bara växer [Dagens PS]

Läs mer: Nordea tror på fortsatt stigande bopriser [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs också: Bostadspriserna i Sverige upp på bred front [Dagens PS]

Läs vidare: Äldre med småhus vinnare på bostadsmarknaden [Dagens PS]

Missa inte: Storbankerna har olika syn på bomarknaden [Dagens PS]