Syns du inte så finns du inte är ett vanligt budskap i olika säljsammanhang. USP i marknadsföringsvärlden står för ”Unique Selling Proposition”. Det betyder att ha en unik säljfördel i förhållande till konkurrenterna. På samma sätt kan du tänka på dig själv och dina konkurrentfördelar, till exempel när du söker jobb, externt eller internt.

ANNONS

Genom att du blir medveten om din USP kan du jobba mer strategiskt med ditt personliga varumärke. Först och främst bör du alltid fokusera på det du mest brinner för. Då är det också lättare att ”sälja sig själv”. Det brukar gå av bara farten när man får berätta om sådant som ligger en varmt om hjärtat och gillar att göra. En passionerad människa är naturligt mer säljande än någon som har valt en yrkesväg bara för att det enligt yrkesvägledaren nog fanns jobb inom den genren i framtiden.

Håll dig framme och våga var unik
Det är också viktigt att du är tydlig när du kommunicerar i olika sammanhang. Välj helst ut max tre saker som du vill synliggöra om dig själv samtidigt. Annars riskerar ditt budskap att bli för luddigt.  Tänk även på att ju ovanligare USP desto lättare är det ofta för folk att minnas just dig – det kan vara en utbildning, erfarenhet, kompetens, talang och/eller personlighet.

Trumma ut dit budskap i flera kanaler
Upprepa ditt budskap ofta. Repetera ditt budskap för många människor och i flera olika sammanhang, både på nätet och i olika mingelsammanhang och så vidare. Övning ger färdighet och efter hand vågar du säkert mer och mer. Kom ihåg att Rom inte byggdes på en dag.

ANNONS
ANNONS

Passa på och lär dig mer av de som redan kan
Studera hur de som är duktiga på att marknadsföra sig själv gör och ta efter det som du tror även kan passa dig. Fråga gärna också andra om hur de upplever ditt ”varumärke” så ser du om bilden du har av dig själv uppfattas som du vill att den ska göra. Stanna upp då och då och fungera över hur din USP-strategi verkar fungera och be gärna någon om feedback på hur du kommunicerar ut ditt budskap i olika sammanhang, så att det blir ännu tydligare vem du är, vad du kan och vill.