Klädjätten H&M figurerar återigen i medierapportering om lågavlönad arbetskraft i utländska textilfabriker.

ANNONS

I ett inslag på SVT Nyheter uppges att textilarbetare i Etiopien får en genomsnittlig lön som motsvarar 10 svenska kronor om dagen.

H&M:s Etiopienchef Pierre Börjesson ville inte medverka i inslaget och kommentera textilarbetarnas lönenivå i Etiopien, men kommenterade skriftligt till SVT:

”I dagsläget finns ingen lagstadgad minimilön i Etiopien, men vi är delaktiga i en ILO-studie som syftar till att ge regeringen underlag för framtida löneregleringar. H&M arbetar också aktivt för att skapa förutsättningar för rättvisa levnadslöner i såväl Etiopien som andra länder”.

ANNONS
ANNONS