Dagens PS

Sverige sämst i Norden på pension för kvinnor

Pension för kvinnor
I denna debattartikel ifrågasätter Ebba Holmqvist från Ung Privatekonomi logiken i det svenska pensionssystemet. Något som gjort att vi i Sverige är sämst i Norden på pension för kvinnor. (Foto: Ung Privatekonomi/Pixabay)
PS Debatt
PS Debatt
Uppdaterad: 02 nov. 2023Publicerad: 02 nov. 2023

Könsskillnaderna i de svenska pensionerna är störst i hela Norden, det visar Sveriges kvinnoorganisationer i rapporten Gender-equal pensions in the Nordics.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

De nordiska länderna är bland de mest jämställda i världen, och likaså är dess pensionssystem. Dessvärre blir inte utfallet lika jämställt.

Pensionssystemen är skapade för att passa samhällen där män och kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden är samma. Men tyvärr så är arbetslivet inte jämställt mellan män och kvinnor.

Sverige har störst skillnad mellan kvinnor och män

Sverige har den största skillnaden i Norden mellan kvinnor och män. Här ligger skillnaden mellan kvinnor och män på hela 28 procent.

Varför ser det ut så när Sverige är ett av världens mest jämlika länder?

En av de centrala orsakerna till pensionsgapet i Sverige är den ojämna fördelningen av betalt och obetalt arbete mellan könen. 

De stereotypiska könsrollerna är nästan helt bortsuddade i de nordiska länderna, kvinnor jobbar allt mer, män är mer föräldralediga och kvinnor är dessutom mer högutbildade än män.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Gapet mellan kvinnor och mäns pension är obegripligt stort

Trots det så är pensionsgapet obegripligt stort. Utvecklingen går åt rätt håll men kvinnor jobbar fortfarande deltid i större utsträckning, de tjänar mindre än män, även när lönerna räknas om till heltid.

Detta ojämna arbetsmarknadsdeltagande ökar skillnaderna i pensioner. 

Det värsta är att många kvinnor inte jobbar deltid av egen vilja, i Sverige är den vanligaste anledningen till deltidsarbete bland kvinnor att arbetsgivare inte erbjuder heltidsarbete.

Detta påverkar pensionen otroligt negativt och behöver kompenseras med en stor del eget sparande för att komma upp i samma nivå som de hade fått i pension om de jobbat heltid.

Kvinnor börjar också arbeta senare och lämnar arbetslivet tidigare än män. Alla dessa faktorer leder till att kvinnor förväntas få lägre pensioner än män, tyvärr under lång tid framöver.

Pensionssystemets konstruktion spelar en avgörande roll

En annan viktig faktor är hur pensionssystemen är konstruerade. I Sverige är systemet till stor utsträckning inkomstbaserat, och varje intjänad krona räknas till den framtida pensionen.

Detta har lett till att pensionsgapet är större i Sverige än i de övriga nordiska länderna.

I Danmark som har ett pensionsgap på 8 procent och Island som har ett pensionsgap på 5 procent kombinerar de sina system med en allmän ålderspension som är i grunden lika för alla.

Skapande av jämställda pensioner kräver omfattande reformer

För att uppnå jämställda pensioner och minska pensionsgapet i Sverige krävs omfattande reformer som adresserar både strukturella och sociala faktorer. 

De sociala faktorerna underskattas och kan göra stor skillnad. Kvinnor är fortfarande föräldralediga i större utsträckning och mäns deltagande i barnomsorg måste öka. Kvinnor vabbar även i större utsträckning.

ANNONS

Dessutom går kvinnor ner i deltid i större utsträckning. Kvinnor utför den större delen av det obetalda arbetet i hemmet och det sätter en farlig boll i rullning. Kvinnor som är föräldralediga mer får bättre överblick hemma, vabbar mer och då är blir det mer praktiskt att det är de som går ner i deltid.

Kvinnor måste få ett bättre grundskydd i sin pension

Det finns åtgärder som kan göras för att kvinnor ska skyddas mot fattigdom som pensionärer. Kvinnors inkomstbortfall på grund av deltidsarbete, vabbande, och studier måste kompenseras på ett bättre sätt.

Även ett tillräckligt starkt grundskydd i pensionssystemet som Island och Danmark har är avgörande för att skydda äldre, och då särskilt kvinnor. 

Vi vill så gärna leva i ett jämställt land, vi vill så gärna ge alla samma förutsättningar som pensionärer. Men vi lever inte i ett jämställt land. Kvinnor och män har inte samma förutsättningar och då behöver vi vidta åtgärder.

Behov av stora förändringar

Vi behöver säkerställa att behovsprövade förmåner och garantipensionen ger tillräckligt stöd för ensamstående pensionärer. För ensamstående pensionärer är oftast kvinnor.

Vi behöver diskutera möjligheten att överföra pensionskapital eller pensionsrätter inom äktenskapet för att jämna ut pensioner, särskilt när det gäller efterlevandeskydd.

Detta skulle kunna vara ett sätt att minska riskerna för äldre kvinnor som lever ensamma.

Det finns otroligt många åtgärder som går att göra för att minska pensionsgapet. Det är inte rimligt att skillnader mellan män och kvinnor skiljer sig på en så här hög nivå, inte i ett så jämlikt land som Sverige anser sig vara.

Sverige måste genomföra kraftfulla åtgärder

Det är dags att åtgärda skillnaderna. Det dags att genomföra kraftfulla åtgärder för att skapa rättvisa och jämställda pensioner.

Det är dags att skapa rättvisare pensioner för alla individer, oavsett kön. 

Detta debattinlägg är skrivet av Ebba Holmqvist, Ung Privatekonomi

ANNONS
ANNONS
PS Debatt
PS Debatt

Detta är ett debattinlägg på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.

PS Debatt
PS Debatt

Detta är ett debattinlägg på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS