Det tredje kvartalet innebar en kraftig ökning för de svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter och har nu mer än fördubblats från den rekordstora nedgången i första kvartalet.

ANNONS

Det skriver SEB i senaste sparbarometern, framgår det i ett pressmeddelande.

Nettoförmögenheten ökade med 5,8 procent till 1 053 miljarder kronor och uppgick vid utgången av kvartalet till 19 131 miljarder kronor. Det största skälet till uppgången är aktietillgångarna som ökat i värde med 8,5 procent.

”Aktiekurser och bostadsvärden har visat en närmast förbluffande motståndskraft mot pandemin. Det har lett till både nya börsrekord och rekordnivåer för hushållens samlade förmögenhet under det tredje kvartalet. Samtidigt ska vi komma ihåg att förmögenheten är ojämnt fördelad i befolkningen, en ojämlikhet som sannolikt har ökat under det här året. Den som äger aktier och sin bostad har haft en bra utveckling medan den som saknar sådana tillgångar i många fall haft det tuffare”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Nysparandet uppgick till 96 miljarder kronor och utgör ett nytt rekord för kvartalet.

ANNONS
ANNONS

Vad gäller skulderna kom dessa att öka med 1,3 procent (60 miljarder kronor), vilket är marginellt högre från samma period året innan men något lägre än föregående kvartal.