Sedan 2018 har en bostadsrättsförening drivit frågan om självdragsventilation i flerbostadsfastigheter ska betraktas som en hälsorisk. Föreningen har tidigare fått föreläggande om vite av miljöförvaltningen på grund av bristfällig ventilation. Förra veckan kom det slutgiltiga beskedet.

ANNONS

HSB skriver i ett pressmeddelande att HSB Landskrona sedan 2018 drivit frågan och målets drevs ända till Mark- och miljödomstolen. Domstolen gav HSB Landskrona och bostadsrättsföreningen rätt i januari och upphävde miljöförvaltningens föreläggande om vite.

Landskrona kommun överklagade beslutet men i veckan kom det slutgiltiga beskedet. Dom har vunnit laga kraft och ärendet är avslutat, eftersom Mark- och miljödomstolen har funnit att skäl inte föreligger att bevilja prövningstillstånd.

”Beskedet är både glädjande och ett viktigt kvitto. Så klart för bostadsrättsföreningen i fråga, men också för alla fastighetsägare i Sverige i liknande situationer, som kan använda denna dom som vägledning”, säger Lars Hammarsten, projektledare på HSB Landskrona, som har drivit hela ärendet i alla instanser.

HSB Landskrona vill nu hjälpa andra medlemsföreningar att kräva tillbaka pengar. Pengar som de betalat i tillsynsavgift till kommunen.

”Det är nämligen så att när miljöförvaltningen har hittat brister i föreningar med självdragsventilation så har avgifterna för tillsynen höjts. Hur många föreningar som omfattas av detta vet vi inte, men vi vill gärna stötta våra medlemsföreningar med att få sina pengar tillbaka”, säger Mikael Jönsson, vd på HSB Landskrona.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Vräkt efter att ha vägrat släppa in föreningen [Dagens PS]