Regeringen föreslår höjda reseavdrag och menar att alla ska kunna ta sig till jobbet oavsett om man tar bilen, samåker eller tar tåget.

ANNONS

Kriget i Ukraina har medfört prishöjningar på fordonsbränsle och finansminster Mikael Damberg (S) vill lindra smällen genom att bland annat höja avdraget i kronor per mil med 35 procent. Tågresenärer och de som samåker ska få samma skattelättnader som de som åker i egen bil. Det berättar Damberg i en presskonferens på tisdagen skriver Svenska Dagbladet.

Regeringen vill alltså ersätta de nuvarande skatteavdraget med något som är enklare, avståndsbaserat och färdmedelsneutralt menar Damberg.

– Förslaget betyder att det kommer att beräknas på hur långt man har mellan bostaden och jobbet i stället för som i dag en kombination av kostnad och tidsåtgång. Att skattereduktionen är färdmedelsneutral innebär att en person som till exempel pendlar långt med tåg eller buss, eller som samåker till jobbet får samma skattelättnad som en person som åker egen bil samma sträcka.

Lika för alla

Ytterligare en nyhet är att skattelättnaderna föreslås bli lika för alla oavsett inkomst och marginalskatt. Förslaget innebär också att 260 000 fler personer kommer att kunna ta del av de nya skattelättnaderna.

– Till skillnad från det nuvarande reseavdraget så ger skattereduktionen lika stor skattelättnad för alla skattebetalare oberoende på deras inkomst och marginalskatt. Som dagens system fungerar kan en resa ge en större skattelättnad för en höginkomsttagare. Från regeringens sida menar vi att det inte är rimligt, säger Mikael Damberg.

Milersättningen, som egentligen är ett schablonbelopp som får dras av för resor med egen bil eller veckovisa hemresor med egen bil eller förmånsbil föreslås höjas från 18:50 till 25 kronor per mil.

Avdraget för drivmedel vid resor med förmånsbil ska även det höjas till tolv kronor per mil. För elbilar blir det i stället en sänkning sex kronor per mil.

ANNONS
ANNONS

Ändringarna föreslås börja gälla från och med den första januari 2023.

Läs även: M kräver att skatten på bensin och drivmedel ska sänkas mer [Dagens PS]