Pensionärer med svag ekonomi drabbas av Pensionsmyndighetens långa handläggningstider av bostadstillägg, i snitt behöver de vänta nästan 100 dagar på beslut.

ANNONS

Trots att flera satsningar gjorts de senaste åren har Pensionsmyndigheten stora problem med bostadstillägget för pensionärer och antalet oavslutade ärenden ökar, det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny rapport.

För pensionärer som söker bostadstillägg var den genomsnittliga handläggningstiden förra året 96 dagar. Regeringens mål är att handläggningstiden ska vara högst 40 dagar.

Pensionärer får problem

”De långa handläggningstiderna innebär att pensionärerna får vänta länge på att få sitt bostadstillägg. De kan också leda till felutbetalningar och till att pensionärer senare blir skyldiga att betala tillbaka pengar. Det ställer till problem för pensionärer med svag ekonomi”, säger Louise Malmgren, projektledare vid ISF i ett pressmeddelande.

Enligt ISF har Pensionsmyndig­heten även svårt att hinna med ändringsanmälningar och återbetalningskrav. I ett försök att åtgärda problemen har Pensionsmyndigheten infört ett nytt arbetssätt med handläggningen som innebär att handläggarna prioriterar de ärenden där pensionärerna ringer myndigheten.

Hur det påverkar handläggningstiden för andra ärenden inom bostadstillägget är oklart. IFS bedömer att Pensionsmyndigheten på kort sikt behöver avsätta mer resurser för att arbeta med alla oavslutade ärenden.

En komplex förmån

Bostadstillägget är en komplex förmån och pensionärer har svårt att lämna alla uppgifter som behövs och trots att Pensionsmyndigheten genom åren gjort stora informations- och utvecklingsinsatser finns problemen kvar. ISF föreslår därför att regeringen utreder om det går att förenkla regelverket.

”Det är mycket olyckligt att en förmån som är så viktig för pensionärer med svag ekonomi fungerar så dåligt som bostadstillägget gör i dag”, säger ISF:s generaldirektör Eva-Lo Ighe i pressmeddelandet.

Nödvändiga uppgifter saknas

Sabina Masic, enhetschef på Pensionsmyndigheten, menar att den långa handläggningstiden beror på att de flesta ansökningar som inkommer saknar nödvändiga uppgifter och på att även felaktiga ansökningar kommer in.

ANNONS
ANNONS

”30 procent av alla sökande har inte rätt till bostadstillägg alls. De måste vi också lägga tid på, tid vi hade kunnat lägga på ansökningar från pensionärer som är i stort behov av pengar”, sade hon till Expressen i början av juni.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Alla vill höja pensionerna men ingen är överens om hur [Dagens PS]