ARTIKEL I SAMARBETE MED IGC: Den 31 mars i år presenterade regeringens utredare Håkan Hallstedt ett förslag om en omreglering av den svenska spelmarknaden.

annons
annons

Lagförändringen, som förväntas ske tidigast år 2019, innebär att spelmonopolet slopas och marknaden öppnas upp för de privata spelbolagen. Samtidigt måste samtliga spelbolag som vill vara aktiva på den svenska marknaden ansöka om licens och betala 18 procent i skatt på överskottet. Det nya systemet kommer högst sannolikt att leda till ett flertal förändringar för såväl spelbolagen som spelarna.

Konsolidering av spelmarknaden

Den föreslagna skatten på 18 procent är betydligt högre än vad de privata spelbolagen i dagsläget betalar på Malta. Detta blir en ökad kostnad som enligt många experter kommer leda till en konsolidering i branschen genom fler fusioner, vilket betyder att vi i framtiden får se ett färre antal, men större, spelbolag på marknaden. Det har rapporterats om att ett flertal stora aktörer på spelmarknaden planerar att köpa upp konkurrenter. Handelsbankens analytiker Rasmus Engberg uttalade sig om spelbolagens förväntade framtid i en intervju med Svensk Dagbladet i våras:

  • Skatten på 18 procent gör att vinsterna blir mindre. Att ökade omkostnader leder till konsolidering av marknaden är högst troligt, det har vi sett tidigare i exempelvis England. En gissning är att det i framtiden kommer finnas omkring 10-15 större spelbolag i Sverige, säger Engberg till SvD.

Fler nätcasinospelare

Casinospel är en av de absolut mest lönsamma spelformerna för de privata spelbolagen. Svenska Spel ansökte om att få erbjuda sitt eget onlinecasino redan år 2014, men har fått nej från regeringen. När spelmarknaden öppnas upp och Svenska Spel säljs förändras dock förutsättningarna. Svenska Spel kommer att kunna ge sig in på nätcasinomarknaden, vilket sannolikt leder till fler casinospelare. Det tror i alla fall Arvid Åsbrink på konsultbolaget Mediavision.

  • Nätcasinospel är väldigt lönsamt för spelbolagen och det finns onekligen ett kommersiellt intresse även för Svenska Spel att erbjuda spelen. Eftersom Svenska Spel i dagsläget har betydligt fler registrerade kunder än de utlandsbaserade spelbolagen är det högst troligt att marknaden växer om man får tillåtelse att öppna ett nätcasino, säger Åsbrink i en intervju med Göteborgsposten.

Spelreklamen kan komma att minska

Det är inte bara en konsolidering av marknaden som förväntas bli ett resultat av de ökade kostnaderna. Mindre vinstmarginal innebär mindre marknadsföringsbudget. Förra året lade de utländska spelbolagen omkring fyra miljarder på casinoreklam i Sverige, en siffra som alltså förväntas att minska efter att det nya licenssystemet trätt i kraft.

I tillägg till att spelbolagen får mindre pengar till marknadsföring kommer konsolideringen i sig även att innebära mindre spelreklam.

  • I dagsläget slåss spelbolagen om att få marknadsandelar och att locka till sig spelare från konkurrenterna. Efter att marknaden konsoliderats krävs det sannolikt inte lika stora marknadsföringsinsatser, säger Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschorganisationen för onlinespel (BOS), i en intervju med GP.

Bättre konsumentskydd för spelarna

En av de positiva sidorna med det nya licenssystemet är att konsumentskyddet för spelarna kommer att öka. För att kunna få svensk licens måste spelbolagen införa obligatoriska spelgränser för både tid och insatser. Regleringen kommer även innebära att spelbolagen omfattas av svensk marknadsföringslag och reklam till självavstängda spelare blir förbjudet. Samtidigt blir det olagligt att för spelbolag utan licens att erbjuda sina spel i Sverige.

I utredningen föreslås även ett gemensamt avstängningsregister där spelare ska kunna stänga av sig själva från samtliga spelbolag med svensk licens. Detta förslag har dock sågats av Datainspektionen då det anses bryta mot ett flertal lagar vad gäller behandling av personuppgifter.

ANNONS
ANNONS

Även affiliate-marknaden påverkas

I princip samtliga stora spelbolag på den svenska marknaden använder sig av så kallade affiliatenätverk. Dessa nätverk fungerar som en mellanhand och arbetar med att rekrytera nya spelare till casinosajterna. Ett exempel på en av de större affiliatesajterna är Sunt Spel som bland annat jämför och recenserar bonusar hos olika svenska casinon.

Det är fortfarande oklart hur affiliatemarknaden kommer att påverkas av omregleringen. Vissa menar på att det kommer bli ett hårt slag mot branschen då konkurrensen tätnar och vinstmarginalerna blir mindre för spelbolagen.

Samtidigt hävdar andra att licenssystemet kan bli positivt för affiliate-nätverken. Ett argument för detta är situationen i Danmark, där både spelbolag och affiliate-aktörer har sett en positiv utveckling sedan det att licenssystemet, som till stor del liknar det som förväntas införas i Sverige, trädde i kraft för drygt fem år sedan.