Det kan göra att ekonomin slår av på takten.

Tillväxten i landets ekonomi är på historiskt höga nivåer. Under andra kvartalet växte den med 3,1 procent på årsbasis och 1,3 procent jämfört med kvartalet innan, konstaterar DN.

Men samtidigt som tidningen slår fast att Sverige är inne i en högkonjunktur med stark efterfrågan både på den inhemska marknaden och den utländska, så finns det en risk att festen kommer av sig och ekonomin bromsar in.

Bakgrunden är att flera branscher, både inom det privata näringslivet och offentliga sektorn, är i akut behov av arbetskraft. Om dessa branscher inte hittar arbetskraften får det negativa effekter på den positiva, ekonomiska spiralen, då ”slår ekonomin automatiskt av på takten”, enligt Dagens Nyheter och uppger att nästan 7 procent av den arbetskraft som finns och som saknar ett jobb inte har den kompetens som krävs för att lösa behoven på arbetsmarknaden.

ANNONS
ANNONS

I övrigt kan nämnas att det är exporten som framför allt eldar på landets ekonomiska tillväxt, den ökade enligt artikeln med 2,3 procent under andra kvartalet och bidrog till att BNP växte med 1,0 procent under perioden, framgår det.

Enligt Riksbanken, som DN hänvisar till, är prognosen att BNP växer med 3,2 procent i år.

Riksbankens prio 1 är att stabilisera inflationen runt två procent och först i mitten av 2018 räknar Riksbankens ledamöter med att höja räntan, som länge legat på -0,5.