Affärssystembolagets 24SevenOffice börjar idag den 21 december att handlas på Aktietorget.

ANNONS

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission som blev övertecknad med en teckningsgrad på 210 procent. Bolaget tillförs 40,0 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 4,0 miljoner kronor. Teckningskursen var 6,50 kronor per aktie.

24SevenOffice emitterade 6,15 miljoner aktier och har därefter 53,35 miljoner aktier utestående. Ett antal institutionella investerare och kvalificerade investerare, däribland Humle Småbolagsfond, hade på förhand förbundit sig att teckna aktier för 24,5 miljoner kronor, motsvarande 61,3 procent av erbjudandet.

ANNONS
ANNONS