I år, 2022, blir det ytterligare lägre skatt för pensionärer. Även de som arbetar och är 66 år eller äldre får skattesänkning. Det skriver Pensionsmyndigheten i samband med sin rapport om pension och skatt för 2022 som kom idag.

ANNONS

Skatten sänktes för pensionärer redan förra året, men nu kommer ytterligare lättnader.

Skattesänkningen för 2022 beror på att det förhöjda grundavdraget höjs för de som under året fyller 66 år eller är äldre, skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Det innebär att både pensionärer över 65 år samt personer som arbetar och som under året fyller 66 år eller är äldre får en lägre skatt. Personer under 66 år som har pension har ett högre skatteavdrag.

Lägre skatt vid fortsatt arbete

Men att vänta med att ta ut sin pension är ändå fortsatt fördelaktigt ur flera aspekter, skriver Pensionsmyndigheten. Pensionen ökar av fortsatt arbete, det vill säga mer intjänad pensionsrätt. Dessutom bidrar jobbskatteavdraget till lägre skatt för den som är kvar i arbete.

”Det är få som känner till hur mycket mer man får i plånboken av att arbeta längre upp i åldrarna. Att skatten är lägre både på pension och arbetsinkomst från det år man ska fylla 66 år ger relativt stora effekter för individen”, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

ANNONS
ANNONS

Den enskilde får också ett fördelaktigare skatteavdrag på pensionen vid ett uttag från och med januari det år personen fyller 66 år jämfört med om pensionen tas ut tidigare. Från det år en person fyller 66 år blir inkomstskatten på lön dessutom lägre. Ytterligare en fördel är att tid med lön oftast är en tid med högre inkomst än vad tiden med pension är.

Läs också:

Ärva partnerns pension? Så går det till [Dagens PS]
2022 – mer pengar till nästan alla pensionärer [Dagens PS]