Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, skriver att ”räntebotten är passerad” för bolån i en ny boränteprognos från banken.

ANNONS

”Skenande råvarupriser som följd av stopp i maskineriet under pandemin och en stark global konjunktur sätter allt tydligare avtryck i form av stigande priser. Inflationen ligger nu över målet i många länder, så också i Sverige”, skriver Winsth i bankens boränteprognos.

Risken finns att de prisökningar vi nu ser håller i sig med tanke på fortsatt stora stimulanser från centralbanker, fortsätter hon.

Och mot bakgrund av det scenariot är det hög tid, anser Nordeas chefsekonom, att ”lämna krispolitiken bakom sig”.

Detta för att undvika en överhettning av ekonomin.

Bostadsmarknaden i Sverige räntekänslig

”Det är dock ingen enkel uppgift då tillgångsinflationen varit påtaglig under många år med mycket låg ränta. Stiger räntan för snabbt finns risken för större korrigeringar i tillgångsslag. Inte minst aktiemarknaden är känslig, men även bostadsmarknaden i Sverige är räntekänslig. Skulderna är höga och den procentuella kostnadsökningen blir snabbt stor då räntenivån är låg i utgångsläget”, förklarar Annika Winsth.

Hennes slutsats är att Riksbanken kommer gå mycket försiktigt fram och att det dröjer innan den viktiga styrräntan höjs.

”Övriga penningpolitiska stimulanser som köp av olika värdepapper kan däremot kommat att minska mer tydligt framöver. Minskade köp av Riksbanken betyder allt annat lika högre räntor. Den starka globala konjunkturen tillsammans med liknande agerande från andra centralbanker talar även för att räntor med längre löptider stiger ytterligare framöver”, skriver Annika Winsth på Nordea och rundar av med att det nu är läge för hushåll som funderat på att delar av sina bolån att skrida till verket med tanke på att räntebotten är förbi.

ANNONS
ANNONS

Ränteuppgången blir emellertid, skriver hon, måttlig.

”Räntor med längre löptid ligger fortfarande under den kortaste räntan, men skillnaden lär minska framöver.”

Läs även: SBAB: Reporäntan kan höjas i februari 2023 [Dagens PS]