Både hushåll och företag är mer pessimistiska i KI:s – Konjunkturinstitutets – nya mätning för september.

ANNONS

Konjunkturinstitutets barometerindikator föll med 6,4 procentenheter till 90,8 i september, enligt ett pressmeddelande.

Samtliga sektorer bidrar till nedgången men två sektorer utmärker sig med största nedgångarna.

Detaljhandeln minskar till 81,7 och hushållen till 49,7.

”Hushållens konfidensindikator sjönk återigen kraftigt och befinner sig på en ny bottennotering”, skriver KI.

Men det är inte bara i Sverige invånarna blir mer uppgivna, lika deppigt är det i andra EU-länder, framgår det.

Mest anmärkningsvärt nu är att även näringslivet backar på alla fronter.

Läs mer här.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Hushållen pressade – fler får inkassokrav [Dagens PS]

Läs mer: Framtiden ljusare i norra Sverige [Dagens PS]