Åtta av tio undersökta arbetsplatser har bristfällig hantering av kemikalier, damm och avgaser. Det visar en ny granskning som Arbetsmiljöverket har gjort.

ANNONS

Det skriver Svenska Dagbladet.

Under en tvåårsperiod har Arbetsmiljöverket inspekterat 3.600 arbetsplatser. Av dessa har knappt 2.900 fått krav på att åtgärda brister i hanteringen av kemikalier.

Vid inspektionerna har tre saker noterats: riskbedömningen som arbetsplatsen gjort, förteckning och information. Många arbetsplatser hade brister på alla tre punkter, står det i artikeln.

”Många behöver bli mycket bättre. Kunskapen behöver öka om den här typen av risker”, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare vid Arbetsmiljöverket.

”Kemiska risker förekommer inte bara på stora industrier utan de finns nästan överallt. Vi har fokuserat på branscher där vi vet att det finns mycket risker men där fokus är på något annat, som exempelvis livsmedel eller kunder”, fortsätter Löfström-Engdahl.

ANNONS
ANNONS

Hon anger bland annat hotell och gymnasieskolor, arbetsplatser som typiskt ses som säkra, men som fortfarande har flera riskområden. Till exempel kan städkemikalier, förvaring av gaser, allergiframkallande ämnen vara risker.

Enligt SvD gjordes förra året 800 anmälningar om arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker, och 200 anmälningar om arbetsolyckor ledde till sjukfrånvaro på grund av farliga ämnen.