Det anser Nina Jansdotter, Dagens PS karriärcoach och digitala expert.

Att kommunicera i sociala medier har blivit en allt större del i mångas arbetsvardag. Eftersom det är arbetsintensivt att verka i sociala medier kan det vara en bra idé att vara fler som skriver inlägg och hjälper till att bevaka samma kanaler. Då handlar det givetvis inte om personliga konton utan om företagssidor på Linkedin, gillasidor, grupper på Facebook eller på företagskonton kopplade till Instagram och liknande.

Det blir ofta mer dynamik med fler som kommunicerar, det kan även bli mer kreativt eftersom det är vanligt att fastna över tiden i hur man skriver. Och det roar inte någon – varken dig eller dina följare. Viktigast av allt är att alla inblandande får fokusera på det som han/hon tycker är kul och brinner för och är bra på, och vill uttrycka mer av i stället för att alla lägger upp klonade inlägg.  Någon kanske gillar att ta bilder och är bäst på det. Någon annan kanske är duktig på att filma och ytterligare någon är kanske bättre på att skriva inlägg, som skapar dialog och får spridning. Alla kan bidra med sin energi och sina idéer.

Sociala medier sover ju inte.

Flera moderatorer är en styrka. Det är bra att ni är flera som kan styra upp så att inte dialoger spårar ur i hat och och kränkningar. Och om någon har en fråga kan det resultera i ett snabbt svar. Sociala medier sover ju inte. Jag har varit med om att sidor har blivit attackerade mitt i natten och då är det inte roligt att logga in på morgonen  och rensa bort kommentarer från troll.
Är det stora kanaler med många följare kan det vara bra att sätta ett ”jourschema”, så att det alltid är någon som håller ett öga på vad som händer. Det är trist, så klart, att det mer eller mindre är ett måste med övervakning och moderering när grupper eller sidor växer, men det är inget vi kan ändra på.

Det är dock viktigt att alla vet vad det är för syfte med sidan och att ni har gemensamma riktlinjer för vilken ton som ska gälla. Vad gör ni när får klagomål och kritik? Sätt upp rutiner för hur det ska hanteras. Ge varandra olika ansvarsuppgifter – alla bör veta vad de ska göra så att inte saker faller mellan stolarna. Hitta någon strategi som fungerar.

ANNONS
ANNONS

Du behöver se vad som skapar bra synlighet.

Men blir det inte för spretigt då om det är många röster i samma kanal? Nu är vi alla olika och det är lite det som är tjusningen med att vara flera, att stilen på inläggen skiljer sig åt. Flera kan svara i företagets telefon och har olika sätt att bemöta kunderna. Det går utmärkt att agera på samma sätt på Facebook utan att det blir konstigt. Ibland förstärker en del företag effekten av att det är flera som skriver genom att var och en undertecknar inlägget med sitt namn för att visa vem det är som är ”jaget” bakom inlägget. Det är inget måste men det blir då per automatik mer personligt. Mottagarna/läsarna förstår att det är en människa som de kommunicerar med och inte en logotyp.

Som sagt – det är bra att alla vet vilka riktlinjer sidan har och pratar om vad som fungerar och kan göras bättre. Att få sociala medier att fungera och bli aktiva på ett bra sätt som gynnar ens affärer och/eller ens mål är mycket learning by doing. Du måste känna dig för och testa dig fram – och dra lärdom av dina misstag. Du behöver se vad som skapar bra synlighet och hela tiden skruva lite extra på att få till den där bästa mixen av inlägg, som gör att följarna fortsätter att följa sidan eller din grupp med stort intresse.

Lycka till!