Sveriges arbetslöshet var oväntat oförändrad 7,1 procent i september. Analytikerkonsensus låg på 6,7 procent.

Under augusti var arbetslösheten 7,1 procent.

SCB uppger att kvalitetsbrister har identifierats för mätningen avseende september och en längre tid tillbaka.

ANNONS
ANNONS

”Som ett resultat av detta är arbetslösheten för september överskattad samt sysselsättningen något underskattad. Detta innebär att utfallet ska tolkas med försiktighet, särskilt avseende förändringar på ett års sikt”, heter det.

Sverige, % september, 2019 Konsensus augusti, 2019
Arbetslöshet 7,1 6,7 7,1

Konsensusdata från Bloomberg