Arbetsförmedlingen har gjort en prognos över de hetaste jobben fram till 2026. I topp ligger jobb inom vården, såsom sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och barnmorskor. De förutspår även hög efterfrågan på systemutvecklare, ingenjörer, lärare och snickare.

ANNONS

Arbetsförmedlingen publicerade i tisdags deras prognos för de yrken som kommer att vara mest eftertraktade på marknaden fram till 2026. De har undersökt framtidsutsikterna för cirka 180 yrken på ett och fem års sikt.

Lättast att få jobb inom vården

Högst efterfrågan finns i vård och omsorg. För jobb som kräver högskoleutbildning ligger läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och tandläkare i topp. För jobb som kräver gymnasieutbildning är det medicinska sekreterare, personliga assistenter och undersköterskor som efterfrågas.

Men Arbetsförmedlingen pekar även på andra jobb som kommer att vara heta på arbetsmarknaden. Civilingenjörer, systemutvecklare, lärare, snickare, elektriker och kockar är bland de yrken där det kommer att finnas låg konkurrens om jobben.

Avslutad utbildning är av stor betydelse

Gemensamt för de yrken som kommer att efterfrågas är utbildning. Kravet är en avslutad gymnasieutbildning och oftast en slutförd yrkes- eller högskoleutbildning.

“Det kommer fortsatt att finnas jobb som inte kräver gymnasieutbildning men de är överrepresenterade bland yrkena där konkurrensen om jobben bedöms bli större”, säger Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Yrken som försäljning, marknadsföring, kultur och ekonomiadministration kommer att ha hög konkurrens bland jobbsökande.

”En avslutad utbildning är av stor betydelse för att stå sig i konkurrensen om jobben”, säger Ingrid Viklund Ros i ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen.

ANNONS
ANNONS

De jobb som Arbetsförmedlingen tror kommer vara mest efterfrågade 2026.

 

Jobb som kräver högskoleutbildning:

Systemvaruanalytiker och IT-arkitekter

Mjukvaru- och systemutvecklare

Läkare

Barnmorskor

Specialistsjuksköterskor

Grundutbildade sjuksköterskor

Tandläkare

ANNONS
ANNONS

Lärare

Förskollärare

Civilingenjörer

 

Jobb som kräver gymnasieutbildning:

Medicinska sekreterare och vårdadministratörer

Personliga assistenter

Undersköterskor

Målare

Elektriker

ANNONS
ANNONS

Byggnads- och ventilationsplåtslagare

Träarbetare och snickare

Kockar och kallskänkor

Svetsare och gasskärare

Buss- och spårvagnsförare

 

Läs också: Svenska företag: Nu vill vi anställa! [Dagens PS]

Läs även: Distansundervisning ger ingenjörsstudenter sämre studieresultat [Dagens PS]