Ekobrottsmyndigheten kan framöver få enklare att fälla personer för insiderbrott om en ny föreslagen lag blir realitet.

ANNONS

Den nya lagen skulle ersätta den befintliga som stoppar bevis från att få användas för en fällande dom om det inkluderar information som skickats mellan närstående, exempelvis inom familjen.

Syftet med den nuvarande lagen är att skydda förtroligheten mellan närstående. Men samtidigt försvårar det utredningen av insiderbrott med hjälp av icke-offentlig information för aktieklipp.

”I dag är det så att väldigt många insiderbrott begås mellan närstående. Det är där man delar information, det är där man gynnar varandra”, säger chefsåklagare Gunilla Sandblom till Sveriges Radio.

Men nu har en statlig utredning föreslagit att polis och åklagare ska få använda information som skickats mellan närstående som bevis. Förslaget ska dock först ut på remiss innan det kan bli en ny lag.

Ekobrottsmyndigheten har i år fått över 230 anmälningar om misstänkta insiderbrott. Av dessa har det väckts åtal i åtta varav sju har resulterat i fällande domar. Det är högre än fjolårets fem åtal och två fällningar.

ANNONS
ANNONS

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire