I en rapport, där 700 personer med en förmögenhet på över 3 miljoner dollar medverkar, framgår att det finns mycket som förenar de välbeställda i sättet att tänka pengar.

ANNONS

Rapporten, U.S Trust som den heter och som refereras av Marketwatch, visar att minst hälften av de rika fått sin rikedom genom lönen och närmare en tredjedel via investeringar.

Där till finns fem saker som merparten av de förmögna gjort med sina pengar, bland annat har fler än åtta av tio investerat långsiktigt (1), framgår det.

Även om krediter är lika med risk uppger två av tre att krediter kan nyttjas till att bygga upp en förmögenhet (2), förutsatt att man vet hur och när krediten ska användas, en taktik som fyra av fem svarar att de tillämpat.

En långsiktig investeringsstrategi (3) enligt principen sitt still i båten är också något som kännetecknar de rika, liksom skattekloka investeringsbeslut (4) eftersom det är nettoavkastningen som räknas.

Slutligen deklarerar över hälften av rapportdeltagarna att de investeringat i tillgångar (5), det vill säga bostäder och mark, medan cirka 20 procent placerat i konst.

ANNONS
ANNONS

LÄS URSPRUNGSARTIKELN: 5 things rich people do with money — that you should be doing [Marketwatch] >