Elpriset är på historiska nivåer, och idag på morgonen lämnar regeringen sitt förslag till åtgärder. De hårdast drabbade ska få ersättning med totalt högst 6000 kronor.

ANNONS

Finansminister Mikael Damberg presenterar idag på morgonen regeringens förslag på åtgärder efter skyhöga elpriser under hösten och vintern. Oppositionen har redan gett sitt förslag: satsa 7 miljarder och slopa elskatten.

Regeringen: "En exceptionell åtgärd i en exceptionell situation"
Finansminister Mikael Damberg, Foto: TT

Kompensera hårdast drabbade

Regeringen siktar i stället in sig på en särskilt målgrupp. Mikael Damberg inleder med att understryka att regeringen tar situationen på högsta allvar. Han följer det uttalandet med att tala om att det är viktigt att de åtgärder som presenterar är genomförbara, och når dem som behöver stöd.

”Regeringen kommer därför att avsätta drygt 6 miljarder för att kompensera de hushåll som drabbats hårdast”, säger Mikael Damberg.

”Elpriskompensationen når över 1,8 miljoner hushåll och innebär totalt 6 000 kronor för dem som har en elförbrukning som överstiger 2000 kwh – totalt 6 000, alltså.”

Det innebär enligt Damberg att 1,8 miljoner hushåll i Sverige kommer att få elprisstödet med maximalt 2 000 kronor för de månader det rör sig om, december 2021 och januari och februari 2022. Enligt SCB finns de omkring 4,8 miljoner hushåll i Sverige.

Sällsynta åtgärder

Regeringen ska också omgående inleda dialog med myndigheter, elnätbolag och riksdagen om hur stödet ska fungera i praktiken.

”Det här är ovanligt, för att inte säga sällsynt, att gå in med stöd när priser fluktuerar på marknaden”, säger Mikael Damberg. ”En exceptionell åtgärd i en exceptionell situation”.

Efter Mikael Damberg tar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar över podiet. Han konstaterar att Sverige under de senaste tio åren haft god och stabil tillgång på el, och det till låga priser.

”Och det ska vi fortsätta att ha”, säger Farmanbar. ”De priser vi sett under hösten och vintern är alldeles för höga, vi ska inte ligga på de nivåerna”.

ANNONS
ANNONS

Framtiden elektrifierad

Enligt energiministern har regeringen följt utvecklingen noggrant, och arbetat hårt för att ta fram lösningar, både på kort och lång sikt.

”Vi ska möjliggöra den gröna industriella omställningen och möta klimatutmaningarna”, säger Khashayar Farmanbar. ”Den framtiden är i högsta grad elektrifierad”.

Regeringen: "En exceptionell åtgärd i en exceptionell situation"
Khashayar Farmanbar (S) energi- och digitaliseringsminister.
Foto: TT

Tredubblade investeringar i stamnätet är en del i den omställningen, enligt regeringen. Det behövs kraftigt ökad elproduktion, och särskilt i södra Sverige måste det till fler elledningar för att ge mer el där den behövs.