Den som fortfarande letar efter jobb i sommar bör inte oroa sig. En färsk undersökning visar att efterfrågan på arbetskraft i sommar är den högsta någonsin.

ANNONS

Enligt bemanningsföretaget Manpowers kvartalsvisa mätningar som pågått i 19 år är efterfrågan på arbetskraft till sommaren större än någonsin rapporterar TT. Samtidigt kan osäkra omvärldsfaktorer påverka sysselsättningen.

”Den starka efterfrågan på arbetskraft håller i sig trots hög inflation och krig i vårt närområde. Det är positivt att svenska arbetsgivare förväntar sig en ökad sysselsättning. Samtidigt riskerar det att leda till en fördjupad kompetensbrist genom att den kompetens som finns att tillgå inte är den som efterfrågas”, skriver Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup i ett pressmeddelande.

Fortsatt aktiv arbetsmarknad

Sysselsättningen i Sverige för det tredje kvartalet har sjunkit med 12 procentenheter till +25 procent jämfört med +37 procent under samma period förra året. Trots minskningen visar siffrorna på att arbetsmarknaden i Sverige är fortsatt aktiv. Då mätningen genomfördes under persioden 1-29 april, kan kriget i Ukraina och den ökande inflationen komma att påverka undersökningen.

”Det senaste årets starka efterfrågan på arbetskraft skapar goda förutsättningar att hitta anställning även för Sveriges närmare 200 000 långtidsarbetslösa, men tyvärr är det alltför få av dem som nås av den positiva sysselsättningstrenden. Här måste företag och kommuner jobba bättre med kompetenshöjande insatser och matchning av arbetstillfällen”, säger Mikael Jansson.

Med undantag för mellersta Sverige lämnar samtliga Sveriges regioner positiva sysselsättningsprognoser.

ANNONS
ANNONS

Likaså visar alla branscher i arbetsmarknadsbarometern positiva prognoser. Det starkaste siffrorna kommer från  arbetsgivare i bank-, finans-, och fastighetsbranschen. De rapporterar en sysselsättningsgrad på +39 procent.

Läs även: Aktieägare protesterar mot höga chefslöner i storföretagen [Dagens PS]