”Redan till sista kvartalet 2023 har hushållens årliga kostnad för ränteutgifter stigit med närmare 70 miljarder från botten, till över 130 miljarder kronor på årsbasis.”

ANNONS

Det här skriver Dagens Industri på lördagen och pekar på den just nu tuffa och pågående åtstramningen i ekonomin.

”70 miljarder hotar att gå upp i rök”, enligt tidningen.

Det har varit billigt att låna, det är det inte längre.

Och samtidigt som hushållens skuldsättning ökat rekordsnabbt i lågräntemiljön skenar nu räntekostnaderna i försöken att dämpa inflationen.

Enligt Di är ”räntestegringen historiskt brant”.

Di: Prognosen är ”skrämmande”

Tidningen hänvisar bland annat till SEB:s beräkningar. Scenariot där är att hushållens samlade utgifter för höjda räntor mer än fördubblas till slutet av nästa år.

Till och med i en mildare prognos av ränteutgifterna från banken är läsningen om vad som väntar ”skrämmande”, heter det i artikeln.

Bolån står för merparten av hushållens skuldsättning (8 av 10 skulder är bolån) och det är där per automatik som smällen blir hårdast, framgår det.

Di liknar det som stundar vid en ”gigantisk skattehöjning” där 50-70 miljarder av pengarna till konsumtion riskerar att gå upp i rök inom kort.

ANNONS
ANNONS

Sparade medel räcker heller inte för att tänka konsumtionsbortfallet, samtidigt som regeringens brådstörtade stödåtgärder för extremdyr el och bränsle framstår som ”kaffepengar” i sammanhanget, skriver tidningen.

För att parera i det uppkomna och pressade läget tvingas hushållen, enligt analysen, skära ner på bland annat krogbesök och andra nöjen.

Läs även: Bostadspriser sjunker brett – spricker bubblan? [Dagens PS]