I maj började bostadspriser sjunka i hela landet, enligt SBAB:s och Boolis prisindex HPI. Det väcker frågor om en bubbeleffekt. Av flera industrialiserade länder har Sverige den mest sårbara bostadsmarknaden, konstaterade The Economist förra månaden.

ANNONS

Priserna på lägenheter föll i samtliga regioner i maj och som mest i Sveriges tre storstadsområden, konstaterar SBAB i ett pressmeddelande.

”Det är väl troligt att Riksbankens helomvändning på kort tid om reporäntan, som ju slår direkt på de rörliga bostadsräntorna, nu har skapat vad man kanske kan börja kalla för en räntefrossa på bostadsmarknaden”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett uttalande.

Han konstaterar att prisökningarna länge fortsatte som förväntat trots höjda räntor, och att det är lite överraskande.

Men det är inte bara i Sverige som Fastighets- och bostadsmarknaderna har varit motståndskraftiga. The Economist konstaterar att bostäder fortsätter att gå för mycket höga priser, trots räntehöjningar. I Nya Zeeland har huspriserna exempelvis rusat med 46 procent vid pandemin.

Inget land riskerar dock en krasch i samma utsträckning som Sverige, enligt The Economist, som har rankat bostadsmarknader genom flera sammansatta kriterier.

Sverige: hög belåning i relation till inkomst

Dels har man tittat på belåningen i relation till bostadsägandet, dels på andelen rörliga respektive bundna lån. En annan variabel är hur belånade själva hushållen är. Det är detta, tillsammans med prisnivån som avgör sårbarheten.

ANNONS
ANNONS

Här står Sverige, Danmark och Norge ut som särskilt belånade. I Sverige har skattepolitiken för bostadsägare i kombination med en osund hyresmarknad mer eller mindre knuffat in människor i att äga sin bostad, skriver The Economist.

Det här gör att SBAB:s rapport hamnar i nytt ljus. Enligt den faller priserna på lägenheter i alla regioner, och villapriser i fyra av sex regioner. Justerat för säsongspriset är fallet ännu inte så dramatiskt, men ändå märkbart.

Dessutom redogör SBAB för en mängd tecken i tiden på att en generell nedgång väntar. Dels ökar utbudet av bostäder kraftigt, eventuellt för att många försöker ”sälja av” bostaden innan marknaden vänder. Om köparna då avvaktar kan det vara fråga om en dold prisnedgång. Att det skulle kunna vara på det viset märks i att avståndet ökar mellan antalet nya och avpublicerade annonser, skriver banken.

Bostadspriser olika – liksom belåningsgrad

Bostadsägare i Sverige befinner sig just nu i ett sårbart läge.

I Norge och Sverige utgör huslånen en tredjedel av bankernas utlåning, i Danmark nästan hälften. Ekonomierna i östra och södra Europa, exempelvis Litauen, Rumänien och Spanien, är klart mindre belånade. Många i öst köpte till väldigt låga bostadspriser på 90-talet. Bara 20 procent har tagit lån. Även i USA är marknaden mer skyddad och det blir sannolikt ingen repris på 2009 års bostadskrasch där.

Andelen som har lånat till bundna respektive rörliga räntor spelar också stor roll för hur känslig marknaden är. Det gör att motståndskraften varierar avsevärt vid en höjning. Sverige har till nära 70 procent rörliga lån.

ANNONS
ANNONS

De lån hushållen har i relation till inkomsten är också relativt höga. Europeiska risksystemnämnden (ESRB) är även i det här fallet särskilt oroad för de nordiska länderna, enligt The Economist. Man utpekar Danmark, Luxemburg, Holland, Norge och Sverige som särskilt riskutsatta. I Sverige ligger hushållens lån i relation till inkomsten på 176 procent. Bara Holland har en högre procentandel än så bland de undersökta länderna.

Var bomarknaden nu tar vägen är oklart, men att nedgång är att vänta står klart.

”I vår senaste prognos över bostadspriserna i slutet av april spådde vi att de har fallit med någon procent när vi summerar detta år och att de har fallit med drygt tio procent till slutet av 2024 från i början av detta år. Sedan dess har vi justerat upp reporäntebanan ytterligare, vilket talar för att prisfallet kan bli större än så fram till dess”, säger Robert Boije.

Läs också:

Economist: Sverige har störst risk för bostadsbubbla i världen [Dagens PS]
Mäklare: Både köpare och säljare oroliga [Dagens PS]