Undersökningen från mäklarfirman Bjurfors avslöjar svenskarnas inställning till skärpt amorteringskrav.

ANNONS

Svenskarna tycker inte som det stora antalet mäklarfirmor när det gäller frågan om amorteringsfrågan. Fastighetsmäklarfirman Bjurfors har låtit Sifo göra en undersökning kring attityden i de svenska hushållen kring förslaget om utökade amorteringskrav. Utfallet är att en majoritet är positiva.

Enligt undersökningen som baseras på svar från 1.517 svenskar är 56 procent positiva till Finansinspektionens förslag om ett utökat amorteringskrav, 19 procent är negativa och 25 procent svarar vet ej. Män är mer positiva än kvinnor.

Svenskar som redan äger sin bostad är mest negativa. Äldre är också generellt mer positiva än yngre. Bland svenskar som har bolån är 56 procent positiva, 24 procent är negativa och 20 procent svarar vet ej.

ANNONS
ANNONS

Undersökningen har genomförts under perioden 27 september till 3 oktober via webben.