Bostadspriserna verkar ha stabiliserats under 2018, även om utvecklingen i februari var svagare än väntad. Det är dock för tidigt att kalla det en trend än, skriver Nordeas chefanalytiker Andreas Wallström i en kommentar till dagens statistik.

Siffrorna från Svensk Mäklarstatistik visade på stillastående priser under förra månaden, medan de var ned på bred front, om än måttligt, enligt Valueguards statistik.

Nordea spår överlag stabila priser framöver, en prognos som stöds av utvecklingen hittills under året. Chefanalytikern reserverar sig samtidigt för att siffrorna i februari kan ha lyfts av införandet av det striktare amorteringskravet den 1 mars.

”Det rejäl utbudet både av existerande och nya bostäder kan mycket väl dra ned priserna något ytterligare under våren. Vi skulle föredra att avvakta utfallen för mars och april innan vi avgör var marknaden är på väg”, konkluderar Andreas Wallström.

ANNONS
ANNONS