Kommunerna chockhöjer tomträttsavgifterna men politikerna är inte skyldiga att maxa markhyrorna visar en ny rapport.

ANNONS

Dagens PS har i flera tidigare artiklar rapporterat om den så kallade tomträtten som kan leda till chockhöjda bostadsavgifter. Över 5000 flerbostadshus kan inom kort räkna med höjda tomtättsavgifter.

Nu visar en rapport att politiker inte är skyldiga att maxa markhyran. Det skriver BRF-Nytt. När det är dags att omförhandla tomträttsavgifterna maximerar kommunerna markhyrorna, något som slår hårt mot hundratusentals boende.

HSB har beställt en rapport av Ramberg Advokater som visar att det finns alternativ till politikernas hårdtolkning av lagen.

”I grund och botten är tomträtten en mycket god idé. Men det som ursprungligen var en del av ett bostadssocialt stödsystem har nu omvandlats till ekonomisk osäkerhet för de boende och en kassako för kommunen”, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Politisk fråga

Hundratusentals svenskar bor i bostadsrättsföreningar med tomträtt. Tomträtt innebär att föreningen hyr marken av kommunen genom att betala en årlig avgäld. I takt med stigande markvärden har kommunerna även höjt avgälden i samma takt. Tomträttsavgälden uppgår till 1,6 miljarder kronor per år – bara i Stockholm.

Utredningen som Ramberg Advokater har gjort på uppdrag av HSB visar att kommuner inte har någon lagstadgad skyldighet att följa krav på god avkastning eller agera marknadsmässigt vid bestämmande av avgäld och friköp.

De kommunalrättsliga reglerna måste självklart följas men vilka avgäldsnivåer och villkor för friköp som ska gälla i en kommun är en ytterst politisk fråga, så länge ingen enskild gynnas och likställighetsprincipen beaktas.

ANNONS
ANNONS

Utredning från 2019 visade annat

Malmö Stad hävdade i en utredning 2019 att kommunen är skyldig att följa krav på marknadsmässighet och god avkastning.

”Tomträttssystemet måste moderniseras och vår utredning visar att det egentligen inte ens krävs någon lagändring. Genom tre åtgärder kan kommunerna avsevärt lätta trycket på bostadsrättsföreningarna: Avgäldsräntan måste sänkas, flerbostadshus behöver få friköpsvillkor liknande de för villor och en spärregel som begränsar de kraftiga höjningarna av markhyran måste införas”, säger Anders Lago.

Läs mer: Tomträtt – snudd på omöjligt att köpa ut [Dagens PS]