Statliga bolånejätten SBAB:s chefsekonom menar att Finansinspektionen, FI, fortsätter att tona ned de negativa effekterna som amortering har på den svenska bostadsmarknaden.

ANNONS

”FI upprätthåller bilden av att amorteringskravet haft avsedd effekt och tonar fortsatt ned de negativa effekterna det haft”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar till Finwire.

Han är också negativ till myndighetens analys om situationen för unga på bostadsmarknaden.

”FI konstaterar att skuldkvoten minskade som mest mellan 2017 och 2018 i de lägre ålderskategorierna och dessutom i Stockholm och Göteborg. Det är därmed uppenbart att det utvidgade kravet slagit relativt hårt mot unga förstagångsköpare i våra storstäder. FI framhåller dock att andelen unga som köper bostad totalt inte har fallit bland bostadsköparna. Men det betyder ju inte att det inte har haft en stor negativ effekt för förstagångsköpare i Stockholm och Göteborg där vi också dessutom har sett de största absoluta fallen i antalet bostadsförsäljningar efter att det utvidgade amorteringskravet infördes”, säger Robert Boije.

ANNONS
ANNONS

FI konstaterar också att lånen per kvadratmeter boyta i nya bostadsrättsföreningar ökade kraftigt mellan 2017 och 2018. Enligt Boije kan det delvis hänga samman med de ökade kraven på amorteringar på hushållen, vilket i sin tur innebär att man istället belånar föreningen.