Erik Thedéen, chef för Finansinspektionen, anser att ett sänkt ränteavdrag är mest rättvist och ”fördelningspolitiskt mest rimligt”.

ANNONS

FI-chefen välkomnar ett nedtrappat ränteavdrag för att få ner hushållens skuldbörda.

Svenskarnas låneskulder fortsätter öka och Finansinspektionen har parerat med ett bolånetak och det omdiskuterade amorteringskravet, som snart återinförs (31 augusti) efter pausen i pandemin.

En arbetsgrupp inom Socialdemokraterna vill nu trappa ned ränteavdraget från dagens 30 procent. Som Dagens PS berättat, med hänvisning till Di, står en riksdagsmajoritet bakom det, det är bara Moderaterna som gå emot.

Men Finansinspektionens chef anser att en sänkning av ränteavdraget är ett bra vapen för att minska hushållens skulduppbyggnad, och även om Finansinspektionen enligt Erik Thedéen kan vidta fler åtgärder så välkomnar han åtgärden med ett nedtrappat ränteavdrag från politikerna.

Thedéen: Välkommet ur stabilitetssynpunkt

”Vi utesluter inte att vi måste vidta fler åtgärder, men det vore bra om åtgärder även kommer från annat håll eftersom det är svårt för FI att hantera den här skulduppbyggnaden själva. Med det sagt skulle vi från ett stabilitetsperspektiv välkomna en nedtrappning av ränteavdraget”, säger Thedéen till Dagens Industri.

Han anser att det är mest rättvist, eftersom det påverkar alla, det är ”mer fördelningspolitiskt rimligt” än amorteringskravet, menar FI:s generaldirektör.

ANNONS
ANNONS

Exakt i detalj hur en nedtrappning av ränteavdraget ska gå till ha FI inte tittat på, men en gradvis sänkning från 30 till 20 procent verkar rimligt, enligt FI-chefen.

”Om det sedan är 1 eller 2 procent per år måste man noga titta på”, säger han till Di.

Om någon drabbas extra hårt av åtgärden finns det möjlighet att frigöra flera miljarder som kan återinföras till dessa hushåll, enligt Thedéen.

Tunga ekonomer sågar tanken

Bland flera ledande ekonomer som Di talat med finns inget stöd för sänkt ränteavdrag.

”Försämrade ränteavdrag är ett sätt dämpa prisutvecklingen. Men kortsiktigt försvårar det möjligheten att köpa en bostad, inte minst för resurssvaga hushåll. Man borde därför höja ränteavdraget för unga förstagångsköpare till 70 procent under en begränsad period på några år, och finansiera detta genom att helt slopa ränteavdraget för konsumtionskrediter utan någon som helst säkerhet och sedan sänka ränteavdraget för övriga krediter för alla andra. Det är viktigt att detta kommuniceras med god framförhållning”, säger exempelvis Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, till tidningen.

Nyhetsbyrån TT skriver att ett sänkt ränteavdrag skulle kosta bostadsägare tusentals kronor.

”Om den nivån sänks till 25 procent skulle lånekostnaden för ett genomsnittligt hushåll med ett lån på 2,5 miljoner kronor bli nästan 1 900 kronor mer per år, enligt beräkningar som Länsförsäkringar satt samman”, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Ju högre lån, desto mer förlorar hushållen.

Och om ränteavdraget tas bort helt får snitthushållet betala över 1 000 kronor mer per månad i högre ränteutgifter, enligt beräkningarna, skriver TT.

Läs även: Experter varnar för fallande bostadspriser [DagensPS.se] »

Läs vidare: Frida Bratt på Nordnet välkomnar nedtrappat ränteavdrag [DagensPS.se] »