SEB:s Boprisindikator vänder upp i februari och stiger med två punkter till 45 (43). Andelen hushåll som tror på stigande priser är upp en enhet medan de är ned en enhet för de som tror på sjunkande respektive oförändrade priser.

Efter dessa ändringar tror nu 53 procent av hushållen på stigande priser, 8 procent på sjunkande priser och 32 procent på oförändrade priser.

”Efter en trevande utveckling runt årsskiftet ser vi nu åter en försiktig uppgång i hushållens boprisförväntningar. Bara 8 procent tror på sjunkande priser och vi får backa nästan 3 år för att hitta en lägre notering. Däremot är det ovanligt många som tror på stillastående priser vilket sannolikt är en återspegling av en svagare konjunktur, högre ränteförväntningar och nyheter om att den faktiska prisutvecklingen just nu är ganska måttlig”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

ANNONS
ANNONS

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger och ligger nu på 0,52 procent, jämfört med 0,46 procent föregående månad.

Andelen som planerar att binda sina rörliga lån är oförändrad och ligger därmed kvar på 6 procent.

Boprisindikatorn
feb-20 jan-20 dec-19 nov-19 okt-19 sep-19 aug-19 jul-19 jun-19 maj-19 apr-19 mar-19 feb-19
45 43 43 42 46 38 38 40 32 27 18 13 13