The Economist har publicerat en lista med 20 länder, rankade efter risken för bostadsbubbla. I denna bedömning hamnade Sverige längst upp, följt av Nederländerna och Nya Zealand.

ANNONS

Efter en lång period av rekordlåga styrräntor, ser räntebanan ut att stiga i västvärlden i kölvattnet av kraftigt höjd inflation. Den långa perioden har dock bidragit till kraftigt höjda bostadspriser i flera länder, och dessa riskerar nu att påverkas negativt.

Riksbanken aviserade den 28 april en serie av kommande räntehöjningar i Sverige – liknande prognoser finns för flera västländer. I denna kontext av stigande räntor är bostadspriserna känsliga för att hushållen inte har råd att betala lika mycket för en bostad då det kostar mer varje månad i ränta att ta ett lån.

Fyra parametrar för bostadsbubbla

För att bedöma risken för en bostadsbubbla använde The Economist fyra parametrar: prisökning senaste åren, andel bostadsägare med bostadslån, andel rörlig/fast ränta och totala bostadslån/inkomst. Vid en sammanvägning av dessa så hamnade risken högst i Sverige av alla de 20 jämförda länderna.

Sverige hade till exempel väldigt hög andel bostadsägare med lån, och hög andel rörlig ränta, vilket gör det känsligare om räntor börjar öka.

”I Sverige har skattelättnader för husägare ytterligare underblåst rushen att säkra bolån, medan en dysfunktionell hyresmarknad, präglad av överprissatt (och illegal) andrahandsuthyrning, har drivit fler hyresgäster till bostadsägande”, skriver The Economist om vårt land och dess bostadsmarknad.

EU har också varnat om Sverige

Modellen är dock som alla modeller förenklad och Economist tar till exempel inte hänsyn till andra viktiga faktorer, såsom hur höga räntehöjningar respektive land kan vänta sig och hur stark ländernas ekonomi är. 

ANNONS
ANNONS

Även European Systemic Risk Board, en översynsmyndighet i EU:s finansmarknad, varnade i februari 2022 om icke-hållbara nivåer av bostadslån i Sverige. 

Läs även: Stor risk för bostadsbubbla i Stockholm enligt analys [Dagens PS]