Småhus, parhus och villor är den sorts bostadsbyggande som har ökat allra mest under 2021. Samtidigt ligger lägenhetsbyggandet på en fortsatt hög nivå. 

ANNONS

Enligt nya preliminära uppgifter har byggen av 46 000 nya lägenheter påbörjats under årets första nio månader. Det är en ökning med 17 procent samma period förra året.

”Småhus. villor och parhus har ökat mest det här året, säger Karin Corr på Statistiska Centralbyrån till Sveriges Radio.

Till antal är byggena som omfattar hyreslägenheter och bostadsrätter störst. Men nu verkar det som att takten i lägenhetsbyggandet har saktat in, efter ett första halvår med mycket stor produktion.

”Det vi kan se är att vi har haft en markant ökning av bostadsbyggandet sedan mitten av förra året när efterfrågan på nya bostäder tog fart och även försäljningen av nya bostadsrätter och småhus. Men under tredje kvartalet så ser vi en viss inbromsning för flerbostadshus. Vi har lägre takt än vi hade ett år tidigare.”, säger Hans-Åke Palmgren, som är bostadsanalytiker på Bostadsverket till Sveriges Radio.

Anledningen kan vara flera. Dels kan produktionen ha mattats av för att den redan anses vara tillräckligt stor, men det kan också handla om problem med materialleveranser och minskad försäljning och avmattning, enligt Boverket.

ANNONS
ANNONS

Hans-Åke Palmgren menar att en inbromsning just nu inte behöver vara negativt, eftersom produktionstakten just nu ligger över den planerade byggtakten på 60 000 bostäder om året fram till 2029. Han menar att det är viktigt att det inte blir för snabba inbromsningar och uppgångar i byggandet utan ser hellre en relativt jämn takt.

Läs mer:

HMI: Trenden går mot överproduktion av hyresrätter
Navet Analytics: Bostadsbyggande fortsätter öka