Under 2021 har bostadsbyggandet fortsatt att öka kraftigt, det visar Navet Analytics kommande konjunkturrapport.

ANNONS

Enligt preliminära beräkningar påbörjades totalt 9 550 bostäder i småhus och ungefär 36 300 bostäder i flerbostadshus under 2021.

Magnus Klein, ansvarig för konjunkturrapporterna på Navet Analytics berättar att en stor del av byggandet sker i storstadslänen, cirka hälften av småhusen och 63 procent av flerbostadshusen byggs i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

”Vi ser också tydligt att Skåne sticker ut bland storstadslänen, här har antalet påbörjade lägenheter i små- och flerbostadshus ökat med över 40 procent. Att byggandet av bostäder ökar stämmer överens med våra prognoser och vi förväntar oss en ökning för helåret 2021 med ca 10–15 procent”, skriver han i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Navet Analytics: Offentligt husbyggande bromsar in [Dagens PS]