Trendbrott i ny mätning – över 50 procent av de tillfrågade mäklarna och köparna tror på prisfall på bostäder.

ANNONS

Det är Boneos undersökning, Mäklarkollen och Köparkollen för maj, som enligt BRF-nytt visar att mer än 50 procent tror på prisfall på bostadsmarknaden.

Fredrik Engdahl, vd på Boneo, konstaterar att det är ”ett tydligt skifte i förväntad prisutveckling både hos mäklare och köpare”.

Han menar att det är omvärldsoron och ränteutvecklingen som bidragit till den mer pessimistiska synen på bostadspriserna.

Samtidigt påpekar han att varannan mäklare fortsatt tror på oförändrade bostadspriser.

Det är tveklöst så, kanske föga oväntat, att bostadsköpare ger uttryck för en mer negativ förväntan på bostadspriserna.

Få tror att priserna går upp

I den nya Boneo-undersökningen framgår det att endast 14 procent av mäklarna och ynka 4 procent av bostadsköparna tror att priserna ökar under de närmaste tre månaderna.

”I och med den mer negativa synen på prisutvecklingen så ser vi också att fler bostadsköpare väljer att avvakta med sina bostadsköp och att köpbenägenheten minskat under maj. Samtidigt väljer fler säljare att inte vänta till efter sommaren med att sälja, utan lägger ut sin bostad till försäljning redan nu”, säger Fredrik Engdahl, enligt BRF-nytt.

Varje månad genomförs undersökningen och vid förra mätningen i april spådde 43 procent av köparna lägre bostadspriser.

ANNONS
ANNONS

Den siffran ökade i maj till 57 procent, medan 34 procent av mäklarna i april räknade med sjunkande bostadspriser.

I maj uppgav 51 procent av mäklarna att de tror att priserna går ner.

Läs även: Bostadspriser sjunker brett – spricker bubblan? [Dagens PS]