”Vi räknar med att högre räntor och energipriser betyder ökade boendekostnader med i genomsnitt 1300 kronor i månaden”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

ANNONS

Ukrainakriget har medfört högre energikostnader och inflation och per automatik stigande räntor.

Effekterna blir att boendepriserna slutar gå upp samtidigt som fastighetsvärden planar ut.

Det här konstaterar Handelsbanken och uppger att vartannat hushåll är ganska eller mycket orolig för att ökade energikostnader kommer att påverka privatekonomin negativt.

Enligt undersökningen som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Handelsbanken, SHB, räknar banken med att högre räntor och energipriser ökar hushållens boendekostnader med i genomsnitt 1 300 kronor per månad.

”För hushållens del bedöms att stigande räntor och energipriser göra att hushållens boendekostnader som andel av inkomsten ökar till drygt 24 procent 2024”, säger SHB:s chefsekonom Christina Nyman.

Många hushåll får det tufft privatekonomiskt

Beroende på boendeform, belåningsgrad och uppvärmningssystem kommer det påverka hushållen i olika grad där vissa får det tuffare än andra, konstaterar banken som anser att det kan vara läge för såväl hushåll som företag att se över sin uppvärmning och satsa på energieffektiviserande åtgärder.

Samtidigt bedöms byggaktiviteten toppa i år. Prognosen är att den i dagsläget höga nivån på bostadsbyggandet – med drygt 60 000 byggstartade bostäder i år – endast minskar svagt framöver – och överstiger befolkningstillväxten.

Vad det gäller inflationen bedömer Handelsbankens ekonomer att Riksbanken går fram med en räntehöjning redan i år. Chefsekonomen Christina Nyman förklarar att huvudscenariot är att räntehöjningen kommer i september, men att den kan komma redan i juni.

”Därefter är prognosen successiva räntehöjningar så att styrräntan ligger på 1,25 procent i slutet av 2024. Sist den var på den nivån var 2012, då på väg ner. Bostadsräntorna, bundna och rörliga, stiger i linje med Riksbankens styrränta. Det betyder en gradvis ökning i boräntorna. Även räntor till företag kommer stiga och nära fördubblas jämfört med idag”, skriver SHB i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

En följd av den här utvecklingen är att värdeökningarna på den kommersiella fastighetsmarknaden bromsar in för att gradvis plana ut i år efter en lång tid av stigande värden.

En annan risk som ventileras i rapporten är refinansieringsrisker i den högt belånade delen av den kommersiella fastighetssektorn.

Läs även: Regeringen: Ingen nedtrappning av ränteavdraget ännu [Dagens PS]