Om du är sen att betala avgiften till bostadsrättsföreningen med mer än en vecka riskerar du att bli uppsagd från lägenheten.

ANNONS

Bostadsrättsföreningen har rätt att inleda en process där du bli uppsagd och bostadsrätten är förverkad om betalningen av avgiften är sen med mer än en vecka efter förfallodagen.

”Om en uppsägning har ägt rum har medlemmen ytterligare tre veckor på sig att betala sin avgift. Efter det kan föreningen inleda en avhysning av bostadsrättshavaren”, skriver Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC.

Avgiften till bostadsrättsföreningen berör alla medlemmar. Den ska täcka kostnader som skötsel och underhåll av fastigheten, räntor, el, värme
och vatten.

Om det slarvas med avgiften regelbundet kan föreningen tvingas höja månadsavgifterna för att klara utgifterna.

Om du hamnat i ekonomisk knipa och inte kan betala avgiften till brf:en är rådet att kontakta föreningen i tid.

Då kan möjligheter till lösningar ses över och inkassobrev och ytterligare kostnader undvikas.

Här är SBC:s tips till bostadsrättsföreningar när medlemmar släpar med att betala sina månadsavgifter:

Sätt upp tydliga rutiner för hantering av försenade betalningar.

ANNONS
ANNONS

Specificera vad som gäller för påminnelser och inkassokrav så det blir tydligt för alla inblandade.

Alla medlemmar äger en liten del av föreningen. Därför är det viktigt att inga undantag eller särbehandling sker. Alla medlemmar ska behandlas på samma sätt.

Läs även: Ohyra i hemmet? Då kan du få ersättning [Dagens PS]