De svenska hushållen tror på fortsatt stigande bopriser tack vare att räntan alltjämt är extremt låg, visar årets första boprisindikator från SEB.

ANNONS

SEB:s boprisindikator – som är skillnaden mellan andelen som tror på stigande bopriser och andelen som tror på fallande priser – ökar 8 enheter i januari, från 43 till 51.

På regional nivå ligger indikatorn på mellan 42 och 60 enheter, enligt ett pressmeddelande på måndagsmorgonen.

”Efter ytterligare ett starkt bostadsår i ryggen inleder hushållen det nya året med stigande boprisförväntningar. Så länge ränteläget är lågt och pandemin håller hemester och hemarbete vid liv kan hushållen få rätt i sin prognos”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Färre tror på sjunkande bopriser

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger denna månad på 59 procent, en ökning med 5 enheter från förra månaden.
Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 8 procent, en minskning med 3 enheter från föregående månad.

Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 1 enhet till 26 procent.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år sjunker från föregående månad och ligger på 0,61 procent – en minskning med 0,03 enheter.

Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger kvar på samma nivå som förra månaden på 7 procent.

Tar höjd för räntehöjning

Andelen som säger att de i dag endast har rörlig ränta på sina lån ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 21 procent.

Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 5 enheter från 29 till 34 procent.

ANNONS
ANNONS

Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 1 procentenhet jämfört med föregående månad till 15 procent.

”Drygt var tredje hushåll uppger att de endast har bunden ränta på sina bolån. Det är den högsta nivån sedan mätningen startades 2003. Den senaste tidens inflationsuppgångar och Riksbankens signaler om en mer åtstramande räntepolitik verkar få hushållen att ta höjd för stigande räntor”, säger Américo Fernández.

Läs även: Nu stiger räntan på bolån i USA [Dagens PS]