Bolåneräntorna i Sverige  är nere på historiskt låga nivåer, de lägsta sedan Statistiska centralbyrån började samla in statistik 2005. 

ANNONS

Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var i augusti 1,32 procent, skriver Statistiska centralbyrån. Även den rörliga räntan på nya avtal var på en lägre snittnivå, 1,41 procent.

”De här är de lägsta nivåerna sedan SCB började samla in räntestatistik 2005”, säger Nathalie Persson-Linde, statistiker på SCB.

Bostadslånen utgör 82 procent av den totala utlåningen till hushållen, och har vuxit stegvis sedan september 2020 enligt SCB. I augusti 2021 var tillväxttakten för bostadslånen 6,5 procent räknat på årsbasis.

Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, så kallade bostadskreditinstitut, har en betydligt högre tillväxttakt. Deras årliga tillväxttakt för bostadslån var 43,3 procent i augusti och stod totalt för 1,0 procent av alla bostadslån.

Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 1,25 procent. Även denna ränta är historiskt låg, skriver SCB också.

Även konsumtionslånen växer enligt SCB:s statistik. De står för 6 procent av hushållens lån och hade en årlig tillväxttakt på 5,8 procent i augusti.

ANNONS
ANNONS

Läs även: SBAB: Bolåneräntorna nere på rekordlåga nivåer [Dagens PS]

Läs även: Mäklarbranschen hade bästa året hittills 2020 [Dagens PS]