I en ny prognos räknar SBAB med att bostadspriserna faller under nästa år och pekar på flaskhalsar och stigande inflation.

ANNONS

”Bostadsinvesteringarna har passerat toppen för denna gång och faller tillbaka kommande år till följd av svagare BNP-tillväxt, stigande räntor, dämpad boprisutveckling och minskad befolkningstillväxt”, skriver den statliga bolåneaktören i ett pressmeddelande med hänvisning till prognosen i senaste utgåvan av Bomarknadsnytt.

Där uttrycker SBAB även oro för att smittspridningen av covid tagit fart på flera håll i världen igen.

”Pandemin är uppenbart långt ifrån över”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

När det gäller flaskhalsarna väntas dessa kvarstå stora delar av nästa år. Inflationen väntas de kommande tre åren ligga på eller strax över Riksbankens mål om 2 procent.

Reporäntan höjs tidigare än Riksbankens prognos

”Vår bedömning är att inflationen ligger på målet nästa år och detta även om man rensar bort de kraftigt stigande energipriserna. Vi ser framför oss en betydligt snabbare uppgång i både reporäntan och marknadsräntorna än den Riksbanken för närvarande ser framför sig”, säger Boije.

I SBAB-prognosen stiger bostadspriserna omkring 2 procent nästa år för att sedan falla tillbaka med omkring 4 respektive 3 procent 2023 och 2024 till följd av stigande bostadsräntor.

”Vid slutet av 2024 tror vi att bostadspriserna kan ligga ungefär 5 procent under dagens nivåer. Ingen dramatik således”, säger Robert Boije.

ANNONS
ANNONS

Antalet påbörjade bostäder väntas i år summeras till omkring 57 000 för att sedan falla tillbaka med 6 000 – 7 000 bostäder per år under perioden 2022 till 2024.

Läs även: Het fastighetsmarknad trots hoten [Dagens PS]