Det är ett stort ansvar att sitta i sin bostadsrättsförenings styrelse och styrelsen företräder medlemmarnas frågor. Enligt en ny rapport från Sveriges BostadsrättsCentrum SBC är tilliten för styrelsen låg. Rapporten visar även att det främsta kravet på styrelsens medlemmar är att de är permanent boende i huset.

ANNONS

Sveriges Bostadsrapport 2020 från SBC visar att nästan var fjärde svensk bostadsrättsägare har låg tillit till den egna bostadsrättsföreningens styrelse. Det skiljer sig dock åt mellan åldrarna. Hela 26 procent i åldern 18–30 har lågt förtroende för styrelsen. I den kategorin uppger endast en av tio att det känner väldigt hög tillit till den egna styrelsen. I åldern 51–60 uppger nästan var fjärde att de litar på styrelsen i väldigt hög utsträckning.

Enligt rapporten anser många bostadsrättsägare att föreningen bör ställa krav på styrelsens medlemmar. En styrelsemedlem bör exempelvis inte ha några betalningsanmärkningar. Det främsta kravet är att styrelsens medlemmar ska vara permanent boende i huset.

ANNONS
ANNONS