Pandemin ställer till det för alla, inklusive bostadsrättsföreningar. Så här genomför ni stämman coronasäkert på tre olika sätt.

ANNONS

Sajten Bostadsrätterna levererar tipsen och påminner om att max åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, enligt gällande restriktioner.

Så här kan ni göra i bostadsrättsföreningen i stället:

1. Arrangera en digital stämma som ger alla medlemmar möjlighet att närvara digitalt, det är viktigt och det är stämmans ordförande som är ansvarig för att det fungerar. Här finns också råd om en medlem vill ha ett ombud som representant på stämman och vad ni bör tänka på kring stämmans sekretess.

2. Håll en digital stämma utan fysisk närvaro överhuvud taget. ”Fördelen med detta alternativ är att föreningen inte behöver ha en fysisk plats dit medlemmarna kan komma. Därmed finns ingen risk att för många medlemmar kommer till en för liten lokal som i förlängningen innebär att stämman måste ställas in”, framgår det på Bostadsrätterna.se.

Nackdelen med detta alternativ är att det krävs en hel del administration och förberedelser när poströstning ska ske.

3. Ren poströstning utan fysisk närvaro. Också detta kräver mycket administration och förarbete från styrelsens sida. Rekommendationen är att alternativet tillämpas när föreningar har konkreta på dagordningen som medlemmarna kan rösta ”ja” eller ”nej” eller ”bordlägg” på.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här, sex olika sätt att hålla bostadsrättsföreningens stämma på.

Läs även: 6 av 10 brf:er: Då agerar vi hållbart [DagensPS.se] »