Det blev ett rejält glädjeskutt för Sveriges bostadspriser i januari efter svackan i slutet av förra året, visar ny statistik.

ANNONS

Enligt SBAB:s och Boolis prisindex HPI, som utgår från alla registrerade bostadsförsäljningar i januari, steg huspriserna i Sveriges samtliga regioner medan lägenhetspriserna gick upp i fem av sex regioner och som mest i norra Sverige och Stormalmö.

”Med undantag för lägenhetspriserna i norra och södra Sverige samt småhuspriserna i Storgöteborg ligger bostadspriserna nu återigen på all-time high”, skriver SBAB i ett pressmeddelande där Robert Boije, chefsekonom på SBAB, säger att det hör till säsongsmönstret att bostadspriserna rycker upp sig i början av året efter en lugnare period i slutet av året.

Däremot anser han att de stora svängningarna i framför allt norra Sverige både för hus och lägenheter, är ”uppseendeväckande.

Ökningstakten högre än SBAB:s prognos

När det gäller Sveriges bostadspriser framåt pekar siffrorna i januari på en ökningstakt på höga 10 procent på helåret.

”Det är en betydligt högre ökningstakt än den vi har i vår senaste prognos där vi förutspådde en ökning på omkring 2 procent för 2022. I vår prognos spår vi dock stigande bostadsräntor under året. Sett till att hushållen tror på en ännu större ränteuppgång framöver än vi och att hushållens konfidensindikator i januari backade rejält enligt Konjunkturinstitutets senaste barometerdata, har jag svårt att se att prisuppgången ska bli så hög som 10 procent när vi summerar året som helhet. Men osvuret är bäst”, säger Robert Boije.

Sveriges bostadspriser i januari i korthet:

I januari steg priserna på lägenheter alltså mest i norra Sverige, upp 4,2 procent, följt av Stormalmö (3,2 procent).

I södra Sverige föll lägenhetspriserna med marginella 0,5 procent under månaden.

ANNONS
ANNONS

Huspriserna steg som nämnts i hela landet med norra och mellersta Sverige i täten, plus 7,6 respektive 6,0 procent.

Även i Södra Sverige steg priserna kraftigt (4,1 procent). Storstockholm och Storgöteborg uppvisade också en relativt hög ökningstakt (2,9 procent vardera) medan Stormalmö hade en mer måttlig ökning (0,7 procent).

Läs även: Vackrare städer ska locka fler till Norrland [Dagens PS]