Hushållens oro för en räntesmäll drar ner förväntan på bostadspriserna, framgår det i storbanken SEB:s boprisindikator i maj.

ANNONS

SEB:s boprisindikator minskar med 21 enheter i maj – från 39 till 18 – på grund av stigande oro för en räntesmäll.

På regional nivå ligger indikatorn mellan 4 och 30 enheter.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger på 1,36 procent.

Det är en ökning med 0,23 procentenheter.

Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger på 14 procent, vilket är en ökning med 4 enheter jämfört med förra månaden.

Fler tror att bostadspriserna går ner

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 42 procent, en minskning med 10 enheter från förra månaden.

Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 24 procent, en ökning med 11 enheter från föregående månad.

Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 2 enheter till 26 procent.

”Den senaste tidens allt hetare räntedebatt i kombination med ett fortsatt ansträngt privatekonomiskt läge får hushållens boprisförväntningar att vända ner kraftigt den här månaden. Senast prisförväntningarna låg på den här nivån var under pandemins inledning för nästan två år sen”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

”Hushållen siktar tydligt in sig på ett högre ränteklimat det kommande året. Även om Riksbankens senaste höjning kom i början av undersökningsperioden har hushållen justerat sin förväntansbild i nästan samma utsträckning som Riksbankens senaste räntehöjning”.

Läs mer här.

Läs även: FI-chefen: ”Slår rakt in i hushållskassorna” [Dagens PS]