Då väntas bolånemarginalen sjunka.

ANNONS

Finansinspektionen räknar med att bankernas bolånemarginal når ännu en ny rekordnivå i tredje kvartalet.

För årets andra kvartal låg bolånemarginalen, som DagensPS berättade om då, på 1,73 procent, vilket redan var en historisk nivå men som nu väntas stiga ytterligare alltså.

Men enligt experter som Di talat med är det bara en tidsfråga innan trenden vänder och bankerna kan tjäna lika mycket pengar på bolånen.

När räntorna börjar ticka uppåt är det antagligen slut på de för bankerna så lukrativa intäkterna.

”Det har vi sett under tidigare ränteuppgångar, exempelvis från 2006 till 2008 då reporäntan gick upp kraftigt. Bankerna höjde då utlåningsräntorna i samma omfattning, men marginalen sjönk eftersom deras finansieringskostnader ökade mer”, säger Henrik Larsson, analytiker på Finansinspektionen, till Di.

Dock går det inte att utesluta, säger han, att bankerna ”försöker hålla uppe sina högre marginaler även när räntorna stiger”, även om han alltså tror att en höjning av reporäntan med 2-3 procent kan komma att sätta press på bankernas marginaler.

Tor Borg, chefsekonom på SBAB, är av samma åsikt och föreställer sig att bolånemarginalerna inom kort toppat.

”Tittar du ett eller två år framåt så borde marginalerna minska”, säger Tor Borg till Di.

”(…) Uppåtpressen på marginalerna borde minska när vi får ett mer normalt ränteläge för då har man mer normala marginaler på inlåningen”.

ANNONS
ANNONS

Han tror också att högre räntor kan mynna ut i hårdare konkurrens om bolåneunderna, vilket per automatik trycker ner marginalerna.

Ett tänkbart scenario, enligt Tor Borg, är att bankernas bolånemarginal hamnar på ”1 procent kanske” på några års horisont.

FI:s generaldirektör Erik Thedéen gick för knappt två veckor sedan ut med uppmaningen till bolånekunder att sätta press på bankerna för att få bättre villkor.