Det är bland yngre bostadsägare som pandemin slår hårt. En femtedel uppger att deras förmåga att betala sina boendekostnader har påverkats och unga saknar även buffert i högre grad än äldre.  

ANNONS

På en bostadsmarknad där optimismen är stor finns det en grupp som sticker ut. Det skriver Nordea i ett pressmeddelande.

Bland unga bostadsägare, 18–29 år, uppger en femtedel att de har fått svårare eller mycket svårare att betala sina boendekostnader. Pandemin har påverkat ungas förmåga att betala boendekostnader i form av avgift, boränta, amorteringar och driftskostnader.

”Unga är mer sårbara på bostadsmarknaden. De har ofta köpt sin bostad på en hög prisnivå och är högt belånade. Samtidigt är många inte helt etablerade på arbetsmarknaden som har varit kraftigt ansträngd på grund av coronapandemin”, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Nio av tio svenska hushåll har en buffert för ökade boendekostnader och antalet unga med buffert har ökat till 84 procent. Men det är fortsatt färre unga än äldre som har en buffert.

”En buffert är särskilt viktigt i dessa tider. Starta ett regelbundet månadssparande – det blir en krockkudde. Alla bör ha en buffert på minst två nettomånadslöner”, säger Ingela Gabrielsson.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Enklare att få hyresrätt under coronapandemin [Dagens PS]

Stigande bostadspriser slår hårt mot unga [Dagens PS]