Det skriver Di.se nu på morgonen.

ANNONS

Bakgrunden är ny statistik från Valueguard, som visar att prisnedgången på bostadsmarknaden nu är den snabbaste sedan finanskrisen 2008.

”Enligt Valueguard gick priserna ned med hela 3 procent enbart i oktober. Mest dramatisk är utvecklingen i Stockholm, där bostadsrättspriserna backat med 5 procent på bara tre månader. I Sverige som helhet uppgår motsvarande siffra till 4,4 procent”, skriver Di.se.

I en kommentar till siffrorna skriver även Valueguard att nedgången ”de senaste två månaderna är den snabbaste sedan finanskrisen 2008”.

Richard Lagerling vars firma förmedlar bostäder på fashionabla Östermalm i Stockholm bekräftar delvis den mörka bilden:

”Jag har mäklat i 26 år och ser att de objekt som jag förut sålde till ett visst pris har gått ned med 10 procent. Vi har en sättning precis som under Greklandskrisen eller Lehman-kraschen.”

Men SCB:s siffror, som framtagits på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och presenteras nu på tisdagsmorgonen, är inte lika dramatiska som Valueguards. Tappet i Stockholm, Stor-Stockholm och Sverige som helhet är inte lika omfattande.

Priserna på bostadsrätter sjönk 1 procent i oktober för riket som helhet, detta efter att ha varit oförändrade förra månaden. Villapriserna, som steg 1 procent i september, var samtidigt oförändrade. Det framgår av siffror som är framtagna av SCB på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik

Jämfört med för tre månader sedan har priserna för bostadsrätter stigit 1 procent, medan villapriserna är oförändrade. I årstakt är prisutvecklingen +4 procent för bostadsrätter och +7 procent för villor.

ANNONS
ANNONS

”Avmattningen på bostadsrättsmarknaden är tydligast i Stockholmsområdet där 4 av 10
lägenheter säljs i Sverige. Senaste månaden har priserna gått ned med -1% och i centrala
Stockholm registrerar vi en nedgång på -2%. Årstakten för länet är nu nere på 0%, alltså
oförändrade priser jämfört med för 12 månader sedan. Även i Stor-Göteborg och Stor-
Malmö sjönk priserna senaste månaden, -1% respektive -3%, men årstakten visar fortfarande uppgångar på +11% respektive +13%”, kommenterar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Det är enligt analyschefen nu tydligt att bostadsmarknaden har gått in i en ny fas med prisnedgångar, även om regionala skillnader finns.

”Orsakerna till avmattningen är flera, bland annat har den ökande nyproduktionen skapat ett ökat utbud utan att efterfrågan ökat i samma grad. Senaste tidens inbromsning och nedgångar skall ses i perspektivet att vi under ett antal år haft stadig prisuppgång”, resonerar han.