Det spår SBAB och hänvisar till stigande boräntor. Enligt banken är det fram till 2021 som bostadspriserna kan komma att falla så mycket som 8-9 procent.

ANNONS

Bostadsinvesteringarna väntas mattas av i år och även nästa år, jämfört med fjolåret, trots att bostadsbristen är fortsatt stor och konjunkturprognosen ser god ut, konstaterar SBAB.

Att bostadspriserna backade i slutet av 2017 kan, enligt banken, ”till viss del förklaras av ett stort utbud av nyproducerade bostäder”.

SBAB skriver att prisnedgången under senare delen av förra året och oron kan ha bidragit till att spekulationsköparna i ökad utsträckning lagt ut sina objekt till försäljning.

Ingen bostadsbubbla

”Fallet i bostadspriserna under sista delen av förra året är dock enligt vår bedömning inte ett tecken på att vi har en bostadsbubbla som håller på att spricka. Även om det finns tecken på att antalet spekulationsköp har varit betydligt större än vi trott, kan bostadsprisuppgången ända sedan mitten av 1990-talet i stor utsträckning förklaras av fundamentala faktorer som kraftigt sänkta räntor och en god inkomstutveckling”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, som poängterar att det inte är så särskilt dramatiskt med det upp till 9-procentiga prisfallet på bostäder utan att det rör sig om en anpassning till en mer normal nivå i relation till räntan.

När ränteläget normaliseras kan bostadspriserna väntas stiga igen i takt med hushållens inkomster, tror SBAB och pekar på det akuta behovet av bostäder fram till 2025 kopplat till den akuta bostadsbristen.

ANNONS
ANNONS

”Det är orealistiskt att tro att det ska gå att bygga bort hela bostadsbristen de närmaste åren, men sett till behovet är det illavarslande att bostadsinvesteringarna nu ser ut att bromsa in så kraftigt”, säger Robert Boije samtidigt i pressmeddelandet.