Under den senaste månaden var priserna på bostadsrätter oförändrade medan villapriserna ökade med 1 procent. Årstakten har dämpats något för bostadsrätter och är nu plus 7 procent, medan villor ligger oförändrat på plus 6 procent. Försäljningarna av bostadsrätter sjönk hela 15 procent under sista två veckorna i mars.

ANNONS

Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Dramatiskt ras andra halvan i mars

”Sett till mars som helhet ser vi inga stora skillnader mot 2019, drygt 14.000 bostäder såldes vilket motsvarar en nedgång på 1 procent jämfört mot 2019. Minskningen syns framför allt på bostadsrätter de senaste två veckorna. De två sista veckorna i mars såldes det 15 procent färre bostadsrätter än motsvarande veckor 2019, säger Per-Arne Sandegren vid Svensk Mäklarstatistik.

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 2% + 7% 39 546
Centrala Stockholm + 1% + 3% + 9% 94 645
Stor-Stockholm ± 0% + 2% + 8% 59 270
Centrala Göteborg ± 0% + 1% + 6% 60 140
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 7% 44 495
Centrala Malmö ± 0% + 2% + 7% 33 071
Stor-Malmö ± 0% + 2% + 7% 29 999
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 1% + 2% + 6% 3 363 000
Stor-Stockholm ± 0% + 3% + 6% 5 897 000
Stor-Göteborg ± 0% – 1% + 3% 4 725 000
Stor-Malmö + 1% + 3% + 6% 4 396 000
FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 6% 1 779 000
Källa: Svensk Mäklarstatistik

 

ANNONS
ANNONS